fbpx

Karianne werkt aan haar eerste boek dat het thema transhumanisme ten gronde zal onderzoeken. Ze hanteert als premisses dat transhumanisme een existentieel gevaar vormt voor de ‘organische’ mensheid én dat het zich volop in de samenleving aan het nestelen is. Het adjectief ‘organisch’ staat tegenover anorganisch – zonder levend lichaam – en duidt erop dat de mensheid in haar huidige vorm, van vlees en bloed, met uitsterven bedreigd is, indien de transhumanisten hun zin krijgen. Dit roept heel wat vragen op, zoals wat transhumanisme precies is, hoe het zichtbaar is in onze samenleving, welke voordelen de aanhangers zien, waar de gevaren schuilen en tot slot wat we kunnen doen om het tij te keren?

Dit onderzoeksproject verloopt in meerdere fasen. In een eerste fase voert Karianne een multidisciplinaire literatuurstudie uit om de huidige ontwikkeling van het transhumanisme te kunnen beschrijven. Een tweede fase omvat het interviewen van diverse wetenschappers en activisten die het onderwerp bestuderen of veranderingen in de ontwikkeling ervan trachten te bewerkstelligen. Een derde en laatste fase slaat op het schrijven van het boek zelf, dat minstens vier delen zal omvatten.

Het eerste deel onderzoekt bepaalde ontwikkelingen in technologie op gebied van onder meer zwangerschap, voeding, geld en surveillance. Zonder exhaustief te willen zijn, beschrijft Karianne hoe deze trends beschouwd kunnen worden als puzzelstukken van het transhumanisme dat het mysterie van de mens tracht te reduceren tot miljarden nullen en enen. Het tweede deel is meer theoretisch van aard en bespreekt een definitie en de gepercipieerde voordelen van transhumanisme. Het behandelt ook de politieke vorm van transhumanisme, die Karianne als eerste in de wereld het ’transcommunisme’ heeft gedoopt. Verder ontrafelt het derde deel de gevaren van de oprukkende trend van verkunstmatiging van de maatschappij en het menselijk lichaam. Tot slot stelt het vierde en laatste deel wegen voor om via een copernicaanse revolutie de organische mensheid alsnog van ‘antropocide’ te redden.

Zullen we nog mens zijn?

Een onderzoek naar de vraag hoe transhumanisme de mensheid existentieel bedreigt en een poging om haar van de ondergang te redden

Karianne J.E. Boer, M.A., M.Sc.

KARIANNE J.E. BOER:


« Mijn missie bestaat erin om te zorgen dat onze kinderen niet hoeven te leven in een transhumanistische wereld van zielloze, slaafse ‘menschines’. »