fbpx

Vragen of voorstellen?

Contacteer Karianne via karianne.boer@vub.be of +32 (0)479 59 46 47. Ze is bereid om schrijf- en spreekopdrachten te overwegen in functie van haar voorkeuren en agenda. Karianne is niet gebonden aan een politieke partij of belangenvereniging en wil te allen tijde onafhankelijk blijven. Ze aanvaardt onder geen beding opdrachten met een louter commercieel oogmerk. Deelname aan paneldiscussies gebeurt alleen mits kosteloze terbeschikkingstelling van het beeldmateriaal aan Karianne’s publiek.

Update 31/10/2022: naar aanleiding van de verwijdering van het profiel van Karianne J.E. Boer op LinkedIn op 29/10/2022 heeft zij de volgende mededeling: Karianne beraadslaagt zich over juridische stappen, maar wenst daar voorlopig verder niet over te communiceren. Journalisten kunnen haar wel altijd contacteren over de inhoud van de zaak.

KARIANNE J.E. BOER:


« Mijn missie bestaat erin om te zorgen dat onze kinderen niet hoeven te leven in een transhumanistische wereld van zielloze, slaafse ‘menschines’. »