fbpx

Karianne focust zich momenteel op twee onderzoeksprojecten. Het eerste project is een rechtshistorische studie van de verplichte inenting tegen de kinderziekte poliomyelitis. In België werd deze inenting door de eerste massavaccinatiecampagne in 1958 aangeboden aan de bevolking en vanaf 1 januari 1967 werd het verplicht. Het is vrij uniek voor België dat het gebod niet door een wet maar wel een koninklijk besluit tot stand kwam en dat het negen jaar duurde om de weg af te leggen van aanbeveling tot verplichting.

Karianne beschouwt inentingen als een vorm van biotechnologie en onderzoekt in dit project de ontstaansgeschiedenis van de inentingsplicht. Hierbij werpen zich vragen op zoals hoe het komt dat het zolang duurde vooraleer er een link tussen het aanbod van inenting en een juridische plicht werd gelegd, welke rol farmacovigilantie hierin speelde en hoe financiële, maatschappelijke en politieke factoren in binnen- en buitenland de totstandkoming van de plicht kunnen verklaren. Karianne ontrafelt een boeiende geschiedenis van de enige vaccinatieplicht die België aan de gehele bevolking oplegt en tracht hieruit ook lessen voor het heden te trekken. De beoogde output van dit project is een artikel in een juridisch tijdschrift en wetenschappelijke en vulgariserende lezingen.

Het tweede onderzoeksproject is een studie van de juridische en ethische aspecten van de kunstbaarmoeder. In een eerste fase wordt een beknopte studie uitgevoerd in het kader van het behalen van een postgraduaat gezondheidsrecht en -ethiek aan de Universiteit Antwerpen.

Deze studie onderzoekt het juridisch statuut van de kunstbaarmoeder en de impact van de kunstbaarmoeder op zwangerschapsafbreking vanuit een juridisch en ethisch perspectief. Zo onderzoekt Karianne onder meer de impliciete en internationaalrechtelijke expliciete erkenning van de foetus als rechtspersoon in het licht van de kunstbaarmoeder. Daarnaast stelt ze juridische vragen over de toepassing van de kunstbaarmoeder en de ethische aspecten van de impact van deze nieuwe technologie op onder meer pijnbeleving en levensvatbaarheid van de foetus. De output van de studie is een masterthesis en een artikel in een juridisch tijdschrift.

Karianne Boer met de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge
© Fotograaf: Wendy Janssens (2022)