fbpx

Sinds 2012 heeft Karianne Boer ruim 1.000 korte publicaties op LinkedIn geplaatst en nooit eerder werd zij geblokkeerd. Thans heeft ze echter geen toegang meer tot haar profiel, publicaties en volgers. Sinds 29 oktober 2022 beperkt de techmastodont immers de toegang tot haar profiel zonder over deze abrupte beslissing te communiceren, laat staan het te motiveren. Karianne bepleit dat deze handeling niet enkel een vorm van contractbreuk inhoudt, maar dat het tevens een aanval is op de vrijheid van meningsuiting en op haar goede eer en reputatie. Het Nederlandse nieuwsmagazine Blackbox Today nodigde haar uit om deze bevreemdende ervaring te delen.

Na meerdere vergeefse pogingen om in contact te treden met LinkedIn, zag Karianne zich genoodzaakt om een gerechtelijke procedure te starten. Op 15 mei 2023 zijn de advocaten van het Amerikaanse bedrijf voor de eerste maal voor de Brusselse rechter moeten verschijnen. Het proces is lopende. Een rechtszaak kost echter niet enkel veel tijd en energie, maar ook centen. Karianne verwelkomt dan ook hulp om de juridische bijstand en de gerechtskosten te kunnen dragen. Bijdragen kunnen gestort worden op haar Belgisch rekeningnummer BE58 9731 6451 6579 (BIC: ARSPBE22) of via het onderstaande formulier onder vermelding van de referte ‘steun’.

Een keer
Maandelijks
Jaarlijks

Doe een eenmalige donatie

Doe een maandelijkse donatie

Doe een jaarlijkse donatie

Kies een bedrag

€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Of voer een aangepast bedrag in


Elke bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.

Je bijdrage wordt gewaardeerd.

Je bijdrage wordt gewaardeerd.

DoneerDoneer maandelijksDoneer jaarlijks